Władze wydziału


Dziekan

dr inż. Renata Gnitecka

Prodziekani

dr Przemysław Siudak
mgr inż. Piotr Nadybski



Rada Wydziału Dziekan i Prodziekani dr inż. Renata Gnitecka
dr Przemysław Siudak
mgr inż. Piotr Nadybski

Kierownik Dziekanatu mgr Dorota Lambert

Nauczyciele akademiccy

dr Joanna Kenc
dr Aleksander Klosow
dr Karol Selwat
mgr inż. Jan Duda

 

Studenci

Iga Gręda
Dominika Saganowska

 

Związki Zawodowe


Administracja     





 

Marta Rudnicka 

tel. 76-723-23-25, e-mail: rudnickama@pwsz.legnica.edu.pl

 

Monika Zaradzka

tel. 76-723-23-24, e-mail: zaradzkam@pwsz.legnica.edu.pl