pokaż menu
Zakłady

Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych

 
I. Zakład Informatyki

 

Kierownik: dr hab. inż. Wojciech Kordecki

 

1. prof. dr hab. inż. Volodymyr Dragayev
2. prof. dr hab. inż. Wojciech Zamojski
3. dr hab. inż. Wojciech Kordecki
4. dr inż. Zbigniew Fryźlewicz
5. dr Aleksander Klosow
6. dr inż. Ryszard Rębowski
7. dr Karol Selwat
8. dr Witold Urbanik
9. mgr inż. Jan Duda
10. mgr inż. Józefa Górska-Zając
11. mgr inż. Roman Hojniak
12. mgr inż. Leszek Łozowski
13. mgr inż. Piotr Nadybski
14. mgr Małgorzata Mikołajewska
15. mgr Janina Płaskonka - Fietkowska
16. mgr inż. Krzysztof Rewak
17. mgr inż Renata Supranowicz

 

II. Zakład Nauk Technicznych

 

Kierownik: dr hab. inż. Bogumiła Wnukowska

 

1. prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kordylewski
2. prof. dr hab. inż. Stanisław Zaborski
3. dr hab. inż. Bogumiła Wnukowska
4. dr Magdalena Dąbrowska
5. dr inż. Zygmunt Domagała
6. dr inż. Jerzy Kuś
7. dr inż. Jerzy Kwaśnik
8. dr inż. Wiesław Ładoński
9. dr inż. Daniel Medyński
10. dr inż. Dariusz Michalski
11. dr Marek Miedziński
12. dr inż. Jacek Rudnicki
13. mgr inż. Krystian Sadowski
14.dr inż. Tomasz Stechnij

 

III. Zakład Nauk Ekonomicznych

 

Kierownik: dr hab. Jadwiga Sobieska-Karpińska

 

1. prof. dr hab.inż. Zdzisław Jasiński
2. dr hab. Emil Antoniszyn
3. dr hab. Jadwiga Sobieska-Karpińska
4. dr Jan Budka
5. dr inż. Renata Gnitecka
6  dr Paweł Jóźwiakowski
7. dr Joanna Kenc
8. dr Henryk Kozarowicz
9. dr Zofia Łękawa
10. dr Błażej Prus
11. dr Jolanta Radkowska
12. dr Krzysztof Radkowski
13. dr Bożena Rudnicka
14. Przemysław Siudak
15. dr Bogumiła Wątorek
16. mgr Nadine Bednarz
17. mgr Irena Izbiańska
18. mgr Bożena Jasiak-Kaczmarek
19. mgr Barbara Kurkowska
20. mgr Paweł Macuga


statystyka