Zakłady

Struktura organizacyjna Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych
Rok akademicki 2020/2021
________________________________________


I. Zakład Informatyki (Kierownik: dr Aleksander Klosow)

1. prof. dr hab. inż. Wojciech Zamojski
2. dr hab. inż. Robert Burduk
3. dr hab. inż. Aleksander Zgrzywa
4. dr inż. Arkadiusz Grzybowski
5. dr Leopold Habiniak
6. dr inż. Zbigniew Fryźlewicz
7. dr Aleksander Klosow
8. dr Marek Miedziński
9. dr inż. Przemysław Ryba
10. mgr inż. Józefa Górska-Zając
11. mgr inż. Roman Hojniak
12. mgr inż. Krzysztof Kolbusz
13. mgr inż. Piotr Nadybski
14. mgr inż. Krzysztof Rewak
15. mgr inż. Renata Supranowicz
16. mgr inż. Marcin Tracz
17. mgr inż. Marcin Żmuda

II. Zakład Inżynierii Produkcji i Logistyki (Kierownik: dr Magdalena Dąbrowska)

1. dr hab. inż. Anna Burduk
2. dr hab. inż. Andrzej Janus
3. dr hab. inż. Piotr Wrzecioniarz
4. dr Magdalena Dąbrowska
5. dr inż. Daniel Dębowski
6. dr inż. Stefan Kozerski
7. dr inż. Jerzy Kwaśnik
8. dr inż. Wiesław Ładoński
9. dr inż. Daniel Medyński
10. dr inż. Dariusz Michalski
11. dr Grzegorz Sokołowski
12. dr Ewa Szkic-Czech
13. dr Witold Urbanik
14. mgr inż. Paweł Andrzejczyk
15. mgr Jan Łużny
16. mgr inż. Piotr Motyka
17. mgr inż. Agnieszka Paszyn
18. mgr Ewa Rajczakowska
19. mgr Anna Zurek
20. mgr Arkadiusz Zurek

 

III. Zakład Inżynierii Energetycznej (Kierownik: dr inż. Jerzy Kuś)

1. dr hab. inż. Bogumiła Wnukowska
2. dr inż. Zygmunt Domagała
3. dr Marek Gorzelańczyk
4. dr inż. Jerzy Kuś
5. dr Włodzimierz Mischke
6. dr inż. Ryszard Rębowski
7. dr Karol Selwat
8. dr inż. Tomasz Stechnij
9. mgr inż. Jan Duda
10. mgr Janina Płaskonka-Fietkowska
11. mgr inż. Krystian Sadowski

 

IV. Zakład Zarządzania (Kierownik: dr Jan Budka)

1. prof. dr hab. inż. Zdzisław Jasiński
2. dr hab. Jadwiga Sobieska-Karpińska
3. dr Jan Budka
4. dr Sławomir Kłosowski
5. dr Tadeusz Kowalski
6. dr Sławomir Kryszkowski
7. dr Justyna Lewandowska-Bratek
8. dr Jolanta Radkowska
9. dr Krzysztof Radkowski
10. dr Paweł Skowron
11. mgr Bożena Jasiak-Kaczmarek
12. mgr Paweł Macuga

 

V. Zakład Ekonomii i Finansów (Kierownik: dr inż. Renata Gnitecka)

1. dr inż. Renata Gnitecka
2. dr Paweł Jóźwiakowski
3. dr Joanna Kenc
4. dr Leszek Kędzierski
5. dr Zofia Łękawa
6. dr Błażej Prus
7. dr Bożena Rudnicka
8. dr Przemysław Siudak
9. dr Marta Stanisławska
10. dr Bogumiła Wątorek
11. mgr Nadine Bednarz
12. mgr Irena Izbiańska
13. mgr Agnieszka Koryś
14. mgr Barbara Kurkowska
15. mgr Jerzy Ulewski