pokaż menu
Zakłady


Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych

 
I. Zakład Informatyki

 

Kierownik: dr hab. inż. Wojciech Kordecki

 

1. prof. dr hab. inż. Volodymyr Dragayev
2. prof. dr hab. inż. Wojciech Zamojski
3. dr hab. inż. Wojciech Kordecki
4. dr inż. Zbigniew Fryźlewicz
5. dr inż. Agnieszka Mruklik
6. dr Aleksander Klosow
7. dr inż. Ryszard Rębowski
8. dr Karol Selwat
9. dr Witold Urbanik
10. mgr inż. Jan Duda
11. mgr inż. Józefa Górska-Zając
12. mgr inż. Roman Hojniak
13. mgr inż. Krzysztof Kolbusz
14. mgr inż. Leszek Łozowski
15. mgr inż. Piotr Nadybski
16. mgr Małgorzata Mikołajewska
17. mgr Janina Płaskonka - Fietkowska
18. mgr inż. Krzysztof Rewak
19. mgr inż Renata Supranowicz

 

II. Zakład Nauk Technicznych

 

Kierownik: dr hab. inż. Bogumiła Wnukowska

 

1. prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kordylewski
2. prof. dr hab. inż. Stanisław Zaborski
3. dr hab. inż. Bogumiła Wnukowska
4. dr inż. Daniel Dębowski
5. dr inż. Zygmunt Domagała
6. dr inż. Jerzy Kuś
7. dr inż. Jerzy Kwaśnik
8. dr inż. Wiesław Ładoński
9. dr inż. Daniel Medyński
10. dr inż. Tomasz Stechnij
11. dr inż. Dariusz Michalski
12. dr inż. Jacek Rudnicki
13. dr Magdalena Dąbrowska
14. dr Marek Miedziński
15. mgr inż. Paweł Andrzejczyk
16. mgr inż. Krystian Sadowski

 

III. Zakład Nauk Ekonomicznych

 

Kierownik: dr hab. Jadwiga Sobieska-Karpińska

 

1. prof. dr hab.inż. Zdzisław Jasiński
2. dr hab. Emil Antoniszyn
3. dr hab. Jadwiga Sobieska-Karpińska
4. dr Jan Budka
5. dr inż. Renata Gnitecka
6  dr Paweł Jóźwiakowski
7. dr Joanna Kenc
8. dr Leszek Kędzierski
9. dr Henryk Kozarowicz
10. dr Zofia Łękawa
11. dr Błażej Prus
12. dr Jolanta Radkowska
13. dr Krzysztof Radkowski
14. dr Bożena Rudnicka
15. dr Przemysław Siudak
16. dr Marta Stanisławska
17. dr Bogumiła Wątorek
18. mgr Nadine Bednarz
19. mgr Irena Izbiańska
20. mgr Bożena Jasiak-Kaczmarek
21. mgr Agnieszka Koryś  
22. mgr Barbara Kurkowska
23. mgr Paweł Macuga


statystyka