pokaż menu

ZakładyStruktura organizacyjna Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych
Rok akademicki 2018/2019 semestr letni

I. Zakład Informatyki
Kierownik: dr hab. inż. Wojciech Kordecki

1. prof. dr hab. inż. Wojciech Zamojski
2. dr hab. inż. Robert Burduk
3. dr hab. inż. Wojciech Kordecki
4. dr inż. Arkadiusz Grzybowski
5. dr inż. Zbigniew Fryźlewicz
6. dr Aleksander Klosow
7. dr inż. Ryszard Rębowski
8. dr inż. Przemysław Ryba
9. dr Karol Selwat
10. dr Witold Urbanik
11. mgr inż. Jan Duda
12. mgr inż. Józefa Górska-Zając
13. mgr inż. Roman Hojniak
14. mgr inż. Leszek Łozowski
15. mgr inż. Krzysztof Kolbusz
16. mgr inż. Piotr Nadybski
17. mgr Małgorzata Mikołajewska
18. mgr Janina Płaskonka - Fietkowska
19. mgr inż. Krzysztof Rewak
20. mgr inż. Renata Supranowicz
21. mgr inż. Marcin Żmuda

 

II. Zakład Nauk Technicznych

Kierownik: dr hab. inż. Bogumiła Wnukowska

1. prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kordylewski
2. prof. dr hab. inż. Stanisław Zaborski
3. dr hab. inż. Bogumiła Wnukowska
4. dr inż. Dębowski Daniel
5. dr Magdalena Dąbrowska
6. dr inż. Zygmunt Domagała
7. dr inż. Jerzy Kuś
8. dr inż. Jerzy Kwaśnik
9. dr inż. Wiesław Ładoński
10. dr inż. Daniel Medyński
11. dr inż. Dariusz Michalski
12. dr inż. Jacek Rudnicki
13. dr inż. Tomasz Stechnij
14. mgr inż. Paweł Andrzejczyk
15. mgr inż. Krystian Sadowski

III. Zakład Nauk Ekonomicznych
Kierownik: dr hab. Jadwiga Sobieska-Karpińska
1. prof. dr hab. inż. Zdzisław Jasiński
2. dr hab. Jadwiga Sobieska-Karpińska
3. dr Jan Budka
4. dr inż. Renata Gnitecka
5. dr Paweł Jóźwiakowski
6. dr Joanna Kenc
7. dr Leszek Kędzierski
8. dr Sławomir Kryszkowski
9. dr Zofia Łękawa
10. dr Błażej Prus
11. dr Jolanta Radkowska
12. dr Krzysztof Radkowski
13. dr Bożena Rudnicka
14. dr Paweł Skowron
15. dr Przemysław Siudak
16. dr Marta Stanisławska
17. dr Bogumiła Wątorek
18. mgr Nadine Bednarz
19. mgr Irena Izbiańska
20. mgr Bożena Jasiak-Kaczmarek
21. mgr Agnieszka Koryś
22. mgr Barbara Kurkowska
23. mgr Paweł Macuga
24. mgr Jerzy Ulewski

 

 


statystyka