pokaż menu

ZakładyStruktura organizacyjna Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych
Rok akademicki 2018/2019 semestr zimowy

 

I. Zakład Informatyki
Kierownik: dr hab. inż. Wojciech Kordecki

1. prof. dr hab. inż. Wojciech Zamojski
2. dr hab. inż. Wojciech Kordecki
3. dr inż. Zbigniew Fryźlewicz
4. dr Aleksander Klosow
5. dr inż. Ryszard Rębowski
6. dr Karol Selwat
7. dr Witold Urbanik
8. mgr inż. Jan Duda
9. mgr inż. Józefa Górska-Zając
10. mgr inż. Roman Hojniak
11. mgr inż. Leszek Łozowski
12. mgr inż. Krzysztof Kolbusz
13. mgr inż. Piotr Nadybski
14. mgr Małgorzata Mikołajewska
15. mgr Janina Płaskonka - Fietkowska
16. mgr inż. Krzysztof Rewak
17. mgr inż. Renata Supranowicz

 

II. Zakład Nauk Technicznych

Kierownik: dr hab. inż. Bogumiła Wnukowska

1. prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kordylewski
2. prof. dr hab. inż. Stanisław Zaborski
3. dr hab. inż. Bogumiła Wnukowska
4. dr inż. Dębowski Daniel
5. dr Magdalena Dąbrowska
6. dr inż. Jerzy Kuś
7. dr inż. Jerzy Kwaśnik
8. dr inż. Wiesław Ładoński
9. dr inż. Daniel Medyński
10. dr inż. Dariusz Michalski
11. dr inż. Jacek Rudnicki
12. dr inż. Tomasz Stechnij
13. mgr inż. Krystian Sadowski

 

III. Zakład Nauk Ekonomicznych
Kierownik: dr hab. Jadwiga Sobieska-Karpińska
1. prof. dr hab. inż. Zdzisław Jasiński
2. dr hab. Jadwiga Sobieska-Karpińska
3. dr Jan Budka
4. dr inż. Renata Gnitecka
5. dr Paweł Jóźwiakowski
6. dr Joanna Kenc
7. dr Leszek Kędzierski
8. dr Sławomir Kryszkowski
9. dr Zofia Łękawa
10. dr Błażej Prus
11. dr Jolanta Radkowska
12. dr Krzysztof Radkowski
13. dr Bożena Rudnicka
14. dr Paweł Skowron
15. dr Przemysław Siudak
16. dr Marta Stanisławska
17. dr Bogumiła Wątorek
18. mgr Nadine Bednarz
19. mgr Irena Izbiańska
20. mgr Bożena Jasiak-Kaczmarek
21. mgr Barbara Kurkowska
22. mgr Paweł Macuga
23. mgr Jerzy Ulewski

 


statystyka