Informacje ogólne

Informacje o Wydziałe Nauk Technicznych i Ekonomicznych:
 


Studia pierwszego stopnia licencjackie:       

Studia pierwszego stopnia inżynierskie:

Studia drugiego stopnia:


Absolwenci kierunków: Finanse, rachunkowość i podatki oraz Zarządzanie otrzymują tytuł licencjata po 6 semestrach.

Absolwenci kierunków: Energetyka, Informatyka, Inżynieria testowa, Logistyka i transport oraz Zarządzanie i inżynieria produkcji otrzymują tytuł inżyniera po 7 semestrach.

Absolwenci kierunku: Finansne i zarządzanie w przedsiębiorstwie otrzymują tytuł magistra po 4 semstrach. 


Ponadto prowadzone są studia podyplomowe oraz oraz wykłady w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Dane teleadresowe:


59-220 Legnica
ul. Sejmowa 5C

Sekretariat Dziekana:

 

 

 

 

Joanna Czarnecka 
(Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie; Finanse, rachunkowość i podatki; Zarządzanie
tel. 76-723-23-25 
e-mail
Anna Jermakowicz
(Energetyka, Informatyka, Logistyka i transport, Zarządzanie i inżynieria produkcji)
tel. 76-723-23-24
e-mail 

Dziekanat:
Informatyka - studia niestacjonarne
 


Kierownik Dziekanatu
Dorota Lambert

tel. 76-723-23-15
e-mail

Informatyka, Logistyka i transport, Zarządzanie i inżynieria produkcji - studia stacjonarne


Małgorzata Ball- Wolf
tel. 76-723-23-18
e-mail

Logistyka  i transport, Zarządzanie i inżynieria produkcji - studia niestacjonarneEnergetyka-
studia niestacjonarne

Anna Powałko
tel. 76-723-23-17
e-mail


Marta Sobecka
tel.76-723-23-14
e-mail


Finanse rachunkowość i podatki, Zarządzanie oraz
Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie
 
- studia stacjonarne

Anna Cedowska
tel. 76-723-23-13
e-mail

Finanse rachunkowość i podatki, Zarządzanie oraz
Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie
 - studia niestacjonarne 

Marta Pleśniak
tel. 76-723-23-19
e-mail