pokaż menu

Informacje ogólne 


 

Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych kształci studentów na kierunkach:
studia pierwszego stopnia
  • Finanse, rachunkowość i podatki
  • Informatyka,
  • Inżynieria testowa,
  • Zarządzanie,
  • Zarządzanie i inżynieria produkcji 

 

 

 

studia drugiego stopnia
    
  • Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie

 

 

Absolwenci kierunków Zarządzanie oraz Finanse rachunkowość i podatki  otrzymują tytuł licencjata po sześciu semestrach nauki. 
 
Absolwenci kierunków Informatyka, Zarządzanie i inżynieria produkcji oraz Inżynieria testowa otrzymują tytuł inżyniera po siedmiu semestrach nauki.
Absolweci kierunku Finase i zarządzanie w przedsiębiorstwie otrzymują tytuł magistra po 4 semestrach nauki.

Ponadto prowadzone są studia podyplomowe oraz wykłady w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku.Dane teleadresowe Wydziału:
Adres: ul. Sejmowa 5C, 59-220 Legnica
e-mail

Sekretariat Dziekana:

 

Zarządzanie
(studia niestacjonarne)
Informatyka
(studia niestacjonarne)

Ewa Wysoczańska
(Zarządzanie i Inżynieria Produkcji; Informatyka; Inżynieria testowa)
tel. 76-723-23-24
e-mail
 
Marta Rudnicka
(Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie; Finanse, rachunkowość i podatki; Zarządzanie)
tel. 76-723-23-25
e-mail

Kierownik dziekanatu
Dorota Lambert
tel.76-723-23-15
e-mail
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Inżynieria testowa

(studia stacjonarne)

Małgorzata Ball- Wolf
tel. 76-723-23-18
e-mail

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
(studia niestacjonarne)
Anna Powałko
tel. 76-723-23-17
e-mail
Finanse rachunkowość i podatki, Zarządzanie, 
Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie
Anna Cedowska
tel. 76-723-23-13
e-mail

 Informatyka Dorota Lambert
tel. 76-723-23/15
e-mail

statystyka