studenckie koła naukowe

Studenckie Koła Naukowe zrzeszają najbardziej aktywnych studentów zainteresowanych poszerzaniem swojej wiedzy w danej dziedzinie, często poprzez realizację konkretnych komercyjnych projektów. Członkowie kół mają też możliwość wyjazdów na konferencje i wystawy (również międzynarodowe).


Na Wydziale Nauk Technicznych i Ekonomicznych działa pięć Studenckich Kół Naukowych:

 

Studenckie Koło Naukowe Informatyki Współczesnej
opiekun: dr Aleksander Klosow
http://www.kniw.pwsz.legnica.edu.pl
Działalność koła skupia się wokół współczesnych metod informatycznych, głównie w zakresie projektowania i programowania obiektowego z wykorzystaniem języka C/C++, administrowania systemem Linux, metod algorytmicznych w rozwiązywaniu zagadnień konkursowych.

 

Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Jakością
opiekun: dr inż. Wiesław Ładoński
Celem działalności koła jest powiększanie wiedzy studentów w zakresie wykraczającym poza program standardowy studiów wyższych w zakresie zarządzania przez jakość oraz wspieranie rozwoju naukowego członków koła.

 

Studenckie Koło Naukowe „Economicus”
opiekun:  mgr Nadine Bednarz
Celem działalności koła jest edukacja ekonomiczna w zakresie wykraczającym poza standardowy program studiów wyższych oraz rozwijanie i kształtowanie życia naukowego wśród studentów.

 

Studenckie Koło Naukowe Logistyki i Transportu
opiekun: dr Magdalena Dąbrowska
Celem Działalności Koła Naukowego Logistyki i Transportu jest:
- Konsolidacja studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy wokół problematyki logistyki i transportu we współczesnej gospodarce.
- Zacieśnienie kontaktów z praktyką gospodarczą w kraju i za granicą.
- Uczestnictwo w projektach naukowo-badawczych.
- Edukacja logistyczno-transportowa wykraczająca poza standardowy program studiów wyższych.
- Rozwijanie zainteresowań naukowych w zakresie logistyki i transportu.

 

Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Materiałowej „FERRUM"
opiekun: dr inż. Daniel Medyński

Działalność koła koncentruje się wokół najnowszej wiedzy oraz metod badawczych stosowanych w inżynierii materiałowej, wykraczając poza standardowy program nauczania. Podejmowane zagadnienia dotyczą: projektowania, struktury, technologii, właściwości oraz zastosowań nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych.