pokaż menu

Koła naukowe Koła naukowe zrzeszają najbardziej aktywnych studentów zainteresowanych poszerzaniem swojej wiedzy w danej dziedzinie, często poprzez realizację konkretnych komercyjnych projektów. Członkowie kół mają też możliwość wyjazdów na konferencje i wystawy (również międzynarodowe).

Na Wydziale Nauk Technicznych i Ekonomicznych działa pięć kół naukowych:

 


Koło Naukowe Informatyki Współczesnej
opiekun: dr Aleksander Klosow
http://www.kniw.pwsz.legnica.edu.pl
Działalność koła skupia się wokół współczesnych metod informatycznych, głównie w zakresie projektowania i programowania obiektowego z wykorzystaniem języka C/C++, administrowania systemem Linux, metod algorytmicznych w rozwiązywaniu zagadnień konkursowych.

 

Koło Naukowe Zarządzania Jakością
opiekun: dr inż. Wiesław Ładoński
Celem działalności koła jest powiększanie wiedzy studentów w zakresie wykraczającym poza program standardowy studiów wyższych w zakresie zarządzania przez jakość oraz wspieranie rozwoju naukowego członków koła.

 

Koło Naukowe „Economicus”
opiekun:  mgr Nadine Bednarz
Celem działalności koła jest edukacja ekonomiczna w zakresie wykraczającym poza standardowy program studiów wyższych oraz rozwijanie i kształtowanie życia naukowego wśród studentów.

 

Koło Naukowe Logistyki i Transportu
opiekun: dr Magdalena Dąbrowska
Celem Działalności Koła Naukowego Logistyki i Transportu jest:
- Konsolidacja wszystkich studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy wokół problematyki logistyki i transportu we współczesnej gospodarce.
- Zacieśnienie kontaktów z praktyką gospodarczą w kraju i za granicą.
- Uczestnictwo w projektach naukowo-badawczych.
- Edukacja logistyczno-transportowa wykraczająca poza standardowy program studiów wyższych.
- Rozwijanie zainteresowań naukowych w zakresie logistyki i transportu.

 

Koło Naukowe Finansów

opiekun: dr hab. Emil Antoniszyn

Celem działalności Koła Naukowego Finansów jest:
-rozwijanie i pogłębienie zainteresowań naukowych w dziedzinie ekonomii, finansów i rachunkowości,
-edukacja ekonomiczno-finansowa wykraczająca poza standardowy program studiów wyższych,
-czynne uczestnictwo w konferencjach, sympozjach, seminariach, zjazdach poświęconych tematyce działalności Koła,
-zacieśnienie kontaktów naukowych i z praktyką gospodarczą w kraju i za granicą,
-uczestnictwo w projektach naukowo-badawczych,
-wspieranie rozwoju naukowego członków Koła z zakresu zagadnień ekonomiczno-finansowych,
-dążenie do utworzenia specjalistycznego zbioru książek i czasopism z dziedziny ekonomii, finansów i rachunkowości przy Bibliotece PWSZ w Legnicy,
-umacnianie więzi koleżeńskich wśród członków Koła,
-nawiązanie i podtrzymywanie kontaktów z innymi kołami naukowymi,
-opracowanie materiałów edukacyjnych objętych tematyką działalności Koła,
-organizowanie obozów naukowo-badawczych,
-współpraca z organizacjami studenckimi i in.,
-doskonalenie wiedzy i umiejętności praktycznych członków i współpracowników oraz sympatyków Koła,
-kreowanie wizerunku absolwenta kierunków studiów finansów i rachunkowości na rynku pracy,
-rozwój osobisty członków i współpracowników Koła.Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Materiałowej „FERRUM"
opiekun: dr inż. Daniel Medyński

Działalność koła koncentruje się wokół najnowszej wiedzy oraz metod badawczych w inżynierii materiałowej, wykraczając poza standardowy program nauczania. Podejmowane zagadnienia dotyczą: struktury, technologii, właściwości oraz zastosowania nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych.

 Ostatnia aktualizacja 2018-02-06

statystyka