Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (studia I stopnia)


Zarządzanie i Inżynieria Produkcji to kierunek kształcący specjalistów nowego typu, którzy potrafią łączyć nowoczesną wiedzę i umiejętności inżynierskie z wiedzą i umiejętnościami menedżerskimi. Głównym założeniem tego kierunku jest realizacja programu studiów tak, aby w możliwie największym stopniu kwalifikacje absolwentów odpowiadały aktualnym wymaganiom gospodarki, a w szczególności przemysłu.

W celu skonkretyzowania wykształcenia zawodowego i lepszego przygotowania absolwentów do aktywności zawodowej przyjęto koncepcję kształcenia, któremu towarzyszy wybieralność przedmiotów w jednorodnych blokach tematycznych.

Absolwenci kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji łączą gruntowną wiedzę z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania logistycznego i zarządzania jakością z kompleksowym przygotowaniem z zakresu mechaniki i budowy maszyn, inżynierii materiałowej,energetyki oraz komputerowym wspomaganiem prac inżynierskich. Są oni przygotowani do projektowania systemów produkcyjnych, systemów zarządzania procesami technologicznymi oraz diagnostyki i nadzoru systemów przemysłowych.

Istotnym elementem procesu kształcenia jest zapewnienie umiejętności adaptacji do szybko zmieniających się warunków i wymagań otoczenia zewnętrznego i środowiska zawodowego.

Absolwenci będą mieli możliwość podejmowania pracy w różnych obszarach gospodarki, a przede wszystkim w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Połączenie umiejętności inżynierskich i menedżerskich daje duże możliwości zatrudnienia i awansu w późniejszej pracy.

Nauka trwa siedem semestrów. Absolwent uzyskuje dyplom inżyniera.

W roku akademickim 2017/2018 oferujemy specjalności:

 

 

 

       Ponadto prowadzimy specjalności*:

  • sterowanie systemami przemysłowymi
  • logistyka w przedsiębiorstwie

* niedostępne od roku akademickiego 2016/2017