pokaż menu

Inżynieria bezpieczeństwa pracySylwetka absolwenta specjalności Inżynieria bezpieczeństwa pracy

Absolwenci specjalności Inżynieria bezpieczeństwa pracy posiadają kompleksowe przygotowanie z zakresu inżynierii bezpieczeństwa pracy oraz gruntowną wiedzę z obszaru zarządzania i ekonomii. Absolwenci tej specjalności są przygotowani do:

*samodzielnego wykorzystywania zdobytej wiedzy w rozwiązywaniu problemów praktycznych w organizacjach z zakresu inżynierii bezpieczeństwa pracy;
*korzystania w pracy z literatury i aktualnych opracowań fachowych, biznesowych i ekonomicznych z ww. zakresu;
  oceniania (szacowania) ryzyka zawodowego;
*organizowania i prowadzenia prac badawczych, w szczególności: projektowania i wdrażania rozwiązań technicznych i organizacyjnych minimalizujących skutki oddziaływania procesu pracy na człowieka oraz systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy;
*opracowywania i wdrażania systemów zarządzania jakością, zarządzania środowiskiem i zarządzania bezpieczeństwem pracy.

inzynieria bezpieczenstwo pracy,Wydzial Zarzadzania i Informatyki PWSZ im. Witelona w Legnicy

Absolwenci są przygotowani do pracy w:


*małych, średnich i dużych organizacjach,
*administracji państwowej, samorządowej i gospodarczej zajmującej się problemami inżynierii bezpieczeństwa pracy,
*biurach projektowych i doradczych jako eksperci w zakresie inżynierii bezpieczeństwa pracy,
*instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu inżynierii bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy.


statystyka