pokaż menu

specjalność ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMIZarządzanie zasobami ludzkimi jest dynamicznie rozwijającym się obszarem zarządzania organizacjami. Wynika to przede wszystkim z coraz powszechniej akceptowanego w praktyce gospodarczej poglądu, że o sukcesie przedsiębiorstwa decydują zasoby ludzkie.

Absolwenci specjalności zarządzanie zasobami ludzkimi w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy uzyskują szerokie kompetencje w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, a dotyczące:

 

 
  • realizacji procesu doboru pracowników,
  • planowania ścieżek kariery i zarządzania karierą,
  • realizacji procesu doskonalenia i rozwoju zawodowego
  • kształtowania nowoczesnych systemów motywowania do pracy,
  • tworzenia systemów ocen pracowników,
  • projektowania działań kreujących kulturę organizacyjną,
  • przeprowadzania analiz oceny efektywności pracy.
  
Wymienione wyżej kompetencje predestynują absolwentów specjalności zarządzanie zasobami ludzkimi do pracy na stanowiskach menedżerskich oraz wysokiej klasy specjalistów w komórkach zarządzania kadrami czy zarządzania zasobami ludzkimi. Miejscem zatrudnienia absolwentów omawianej specjalności mogą być jednostki biznesowe, gospodarcze, jednostki administracji publicznej oraz jednostki samorządowe.

statystyka