pokaż menu
Systemy multimedialne i internetowe

Studenci specjalności Systemy multimedialne i internetowe nabywają umiejętności z zakresu technik internetowych, które dotyczą przede wszystkim metod programowania serwisów WWW oraz tworzenia dokumentów hipertekstowych. Duży nacisk położony jest na zaprezentowanie metod projektowania dynamicznych serwisów WWW poprzez wykorzystanie informacji zawartych w bazach danych. Oprócz powyższych umiejętności absolwenci nabywają wiedzę związaną z tworzeniem i obróbką grafiki za pomocą nowoczesnych narzędzi informatycznych.

systemy multimedialne i internetowe, Wydzial Zarzadzania i Informatyki PWSZ im. Witelona w Legnicy

Całość wykształcenia uzupełniona jest o wiadomości związane z zastosowaniami sieci Internet na potrzeby elektronicznej gospodarki, takimi jak systemy hurtowni i eksploracji danych oraz zagadnienia prawne i socjologiczne związane z nową gospodarką. Absolwent specjalności Systemy Multimedialne i Internetowe, to nie tylko programista, czy projektant witryn internetowych. Jego wiedza obejmuje także elementy związane z projektowaniem sieci rozproszonych i bezpieczeństwem wymiany informacji w Internecie oraz zagadnieniami związanymi z kompozycją graficzną.

Absolwenci specjalności Systemy Multimedialne i Internetowe znajdą zatrudnienie w firmach będących dostawcami usług internetowych oraz projektujących rozwiązania dla e-biznesu. Jest to zrozumiałe, gdyż dzisiaj trudno wyobrazić sobie system wspomagający pracę przedsiębiorstwa, który - chociażby w wąskim zakresie - nie posiadałby interfejsu umożliwiającego dostęp do danych za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub telefonu GSM. Absolwenci są przygotowani do realizacji kompleksowych projektów internetowych, nie tylko od strony programistycznej, ale także związanej z projektem sieci i niezbędnego środowiska sprzętowo-systemowego.


statystyka