studia podyplomowe

- "Bezpieczeństwo i higiena pracy"

- "Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowoczesnej firmie"

-  "Rachunkowość i doradztwo podatkowe"

- "Rachunkowość i controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem"

- "Zarządzanie jakością w organizacji"

- "Nowoczesne zarządzanie firmą" 

Pełna oferta studiów podyplomowych znajduje się na stronie: http://www.cku.pwsz.legnica.edu.pl/