pokaż menu

stypendia
Regulamin pomocy materialnejSTYPENDIA REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW - studia pierwszego stopnia

 

 

STYPENDIA REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW - studia drugiego stopnia


WNIOSKI:
część A 
rok akademicki 2018/2019

termin składanie wniosków upływa 25 września 2018 r.

 

Informatyka - rok 2
Informatyka, systemy i sieci komputerowe - rok 3
Informatyka, programowanie aplikacji mobilnych i internetowych - rok 3 
Informatyka, systemy i sieci komputerowe - rok 4
Informatyka, grafika komputerowa - rok 4


Inżynieria testowa, testowania własności mechanicznych - rok 3
Inżynieria testowa, testowanie własności mechanicznych - rok 4

Finanse, rachunkowość i podatki - rok 2
Finanse, rachunkowość i podatki, finanse podmiotów gospodarczych  - rok 3
Finanse, rachunkowość i podatki, rachunkowość i podatki   - rok 3

Zarządzanie  rok 2
Zarządzanie, zarządzanie przedsiębiorstwem - rok 3


Zarządzanie i inżynieria produkcji - rok 2
Zarządzanie i inżynieria produkcji, logistyka w przedsiębiorstwie- rok 3
Zarządzanie i inżynieria produkcji - studia niestacjonarne, inżynieria motoryzacyjna- rok 3
Zarządzanie i inżynieria produkcji - studia niestacjonarne, zarządzanie energią i inżynieria energetyczna- rok 3
Zarządzanie i inżynieria produkcji - studia niestacjonarne, logistyka w przedsiębiorstwie - rok 4
Zarządzanie i inżynieria produkcji - studia niestacjonarne,sterowanie systemami przemysłowymi - rok 4

 

 

Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie - rok 1
Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie  -rok 2


Do wniosku należy dołączyć :

oświadczenie o niepobieraniu świadczeń na innym kierunku nr konta - dotyczy osób, które składają wnioski pierwszy raz, lub zmieniły dotychczasowy nr konta

 

Oświadczenie studenta będącego żołnieżem zawodowowym lub kandydatem  na żołnierza zawodowego / oświadczenie studenta będącego funkcjonariuszem służb państwowych lub funkcjonariuszem służb państwowych w służbie kandydackiej

 

 

 

część B 
część C 
część D
część B ,C lub D wniosku składają tylko studenci, którzy maja osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe

 

 

 


statystyka