pokaż menu
stypendia


Regulamin pomocy materialnej

POMOC MATERIALNA

STYPENDIA REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW - studia pierwszego stopnia

STYPENDIA REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW - studia drugiego stopnia


WNIOSKI:
część A 
rok akademicki 2017/2018

 termin składanie wniosków upływa 25 września 2017 r.

Informatyka studia stacjonarne  - rok 2
Informatyka studia stacjonarne, systemy i sieci komputerowe - rok 3
Informatyka studia stacjonarne, grafika komputerowa - rok 3 
Informatyka studia stacjonarne, systemy i sieci komputerowe - rok 4
Informatyka studia stacjonarne, grafika komputerowa - rok 4

Inżynieria testowa - rok 2
Inżynieria testowa, testowania własności mechanicznych - rok 3
Inżynieria testowa, testowanie własności mechanicznych - rok 4

Finanse, rachunkowość i podatki studia stacjonarne - rok 2
Finanse, rachunkowość i podatki, finanse podmiotów gospodarczych studia stacjonarne - rok 3
Finanse, rachunkowość i podatki, rachunkowość i podatki  studia stacjonarne - rok 3

Finanse, rachunkowość i podatki studia niestacjonarne - rok 2
Finanse, rachunkowość i podatki, rachunkowość i podatki studia niestacjonarne - rok 3

Zarządzanie studia stacjonarne rok 2
Zarządzanie studia stacjonarne,zarządzanie zasobami ludzkimi - rok 3 

Zarządzanie studia niestacjonarne - rok 2 

Zarządzanie i inżynieria produkcji - studia stacjonarne - rok 2
Zarządzanie i inżynieria produkcji - studia stacjonarne, logistyka w przedsiębiorstwie- rok 3
Zarządzanie i inżynieria produkcji - studia stacjonarne, logistyka w przedsiębiorstwie - rok 4

Zarządzanie i inżynieria produkcji - studia niestacjonarne - rok 2
Zarządzanie i inżynieria produkcji - studia niestacjonarne, logistyka w przedsiębiorstwie - rok 3
Zarządzanie i inżynieria produkcji - studia niestacjonarne, sterowanie systemami przemysłowymi - rok 3
Zarządzanie i inżynieria produkcji - studia niestacjonarne, logistyka w przedsiębiorstwie - rok 4
Zarządzanie i inżynieria produkcji - studia niestacjonarne,sterowanie systemami przemysłowymi - rok 4

 

 

Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie studia stacjonarne i niestacjonarne- rok 1
Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie studia stacjonarne - rok 2
Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie studia niestacjonarne - rok 2

część B 
część C 
część D
część B ,C lub D wniosku składają tylko studenci, którzy maja osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe


Do wniosku należy dołączyć :

oświadczenie o niepobieraniu świadczeń na innym kierunku 

nr konta - dotyczy osób, które składają wnioski pierwszy raz, lub zmieniły dotychczasowy nr konta

 

 

Oświadczenie studenta będącego żołnieżem zawodowowym lub kandydatem  na żołnierza zawodowego / oświadczenie studenta będącego funkcjonariuszem służb państwowych lub funkcjonariuszem służb państwowych w służbie kandydackiej

 


statystyka