stypendia


Regulamin pomocy materialnej        


STYPENDIA REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW
WNIOSKI:
część A 
rok akademicki 2019/2020

termin składanie wniosków upływa dnia 25 września 2019 r.

Wnioski należy składać w dziekanacie Wydziału p. C302 lub C303

 • Informatyka - rok 2
 • Informatyka, systemy i sieci komputerowe - rok 3
 • Informatyka, programowanie aplikacji mobilnych i internetowych - rok 3 
 • Informatyka, systemy i sieci komputerowe - rok 4 
 • Informatyka,programowanie aplikacji mobilnych i internetowych - rok 4

 

 • Inżynieria testowa, testowanie własności mechanicznych - rok 4

 

 • Finanse, rachunkowość i podatki - rok 2
 • Finanse, rachunkowość i podatki, rachunkowość i podatki   - rok 3

 

 • Zarządzanie  - rok 2
 • Zarządzanie, zarządzanie zasobami ludzkimi - rok 3

 

 • Zarządzanie i inżynieria produkcji - rok 2
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji, logistyka i zarządzanie produkcją - rok 3
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji, inżynieria motoryzacyjna- rok 3
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji - zarządzanie energią i inżynieria energetyczna- rok 4
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji - logistyka w przedsiębiorstwie - rok 4
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji - inżynieria motoryzacyjna - rok 4

 

 • Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie - rok 1
 • Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie  -rok 2

Do wniosku należy dołączyć :

część B 
część C 
część D


część B ,C lub D wniosku składają tylko studenci, którzy maja osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe