stypendiaPOMOC MATERIALNA      


STYPENDIA REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW 


WNIOSKI:
część A 
rok akademicki 2020/2021 

termin składanie wniosków upływa dnia 25 września 2020 r.

Wnioski należy składać w dziekanacie Wydziału p. C302 lub C303

 • Informatyka - rok 2
 • Informatyka, grafika komputerowa - rok 3
 • Informatyka, programowanie aplikacji mobilnych i internetowych - rok 3 
 • Informatyka, systemy i sieci komputerowe - rok 4 
 • Informatyka,programowanie aplikacji mobilnych i internetowych - rok 4

 

 • Finanse, rachunkowość i podatki - rok 2
 • Finanse, rachunkowość i podatki, rachunkowość i podatki   - rok 3
 • Finanse, rachunkowośc i podatki, finanse podpiotów gospodarczych - rok 3 

 

 • Zarządzanie  - rok 2
 • Zarządzanie, zarządzanie zasobami ludzkimi - rok 3

 

 • Zarządzanie i inżynieria produkcji - rok 2
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji, logistyka i zarządzanie produkcją - rok 3
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji, inżynieria motoryzacyjna- rok 3
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji - logistyka i zarządszanie produkcją - rok 4
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji - inżynieria motoryzacyjna - rok 4

 

 • Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie - rok 1 - w związku z przedłużną rekrutacją termin składania wniosków został przedłużony do dnia 12.10.2020 r. 

 • Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie, finanse i inwestycje przedsiebiorstw  - rok 2
 • Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie, zarządzanie i innowacje w przedsiębiorstwie - rok

Do wniosku należy dołączyć :

część B 
część C 
część D


część B ,C lub D wniosku składają tylko studenci, którzy maja osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe