pokaż menu

Testowanie urządzeń sterującychAbsolwent specjalności testowanie urządzeń sterujących to inżynier przygotowany do nadzorowania oraz testowania urządzeń sterujących i systemów mechatronicznych użytkowanych w przedsiębiorstwie.

 

Absolwent ma wiedzę z zakresu automatyki, programowania urządzeń wykonawczych, elektroniki oraz elektrotechniki. Zna interfejsy obiektowe oraz języki programowania stosowane w procesach automatyzacji.

 

Potrafi badać urządzania sterujące, regulatory, czujniki, sterowniki oraz  elementy systemów mechatronicznych, wytwarzane w przedsiębiorstwie, a także oceniać ich niezawodność i jakość.  Umie testować parametry elementów elektronicznych, elektrotechnicznych oraz energetycznych. Potrafi obsługiwać przyrządy pomiarowe, zna zasady ich legalizacji oraz zagadnienia błędów związanych ze wskazaniami aparatury pomiarowej.

 

Absolwent nabywa umiejętności inżyniera łącząc wiedzę zdobytą podczas zajęć na uczelni i umiejętności praktyczne uzyskane podczas praktyk w zakładzie pracy oraz projektów i godzin transferowych.


statystyka