specjalność LEAN MANAGEMENT - na kierunku ZARZĄDZANIE


Absolwent specjalności ma wiedzę oraz umiejętności praktyczne dotyczące zastosowania nowoczesnej koncepcji organizacji i zarządzania LEAN MANAGEMENT. Zna i potrafi wykorzystać w praktyce takie metody i techniki jak: lean manufacturing, 5S, Kaizen, Kanban, VSM, SMED oraz inne. Potrafi zastosować lean management w różnych obszarach funkcjonowania organizacji, m.in.: w produkcji, logistyce, pracy biurowej i innych.

 

Absolwent specjalności lean management może znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych oraz handlowych, a także urzędach i biurach, komórkach zarządzających w podmiotach leczniczych oraz placówkach edukacyjnych. Uzyskana wiedza oraz umiejętności będą również przydatne podczas prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

 

Stanowiska, które mogą zajmować absolwenci specjalności:
• członek lub kierownik zespołu ds. lean management,
• menedżer Lean, menedżer zmiany/rozwoju po zdobyciu odpowiedniego doświadczenia,
• kierownik Kaizen,
• konsultant w zakresie zastosowania koncepcji lean management oraz konstruowania systemu zarządzania z wykorzystaniem koncepcji lean management.