pokaż menu

Inżynieria usług logistycznychAbsolwent nowej specjalności inzynieria usług logistycznych jest specjalistą w zakresie zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwach działających na rynku TSL (transport-spedycja-logistyka). Potrafi zastosować narzędzia analityczne służące diagnozie, ocenie  i optymalizacji procesów logistycznych w zakresie świadczonych usług. Docelowe zatrudnienie: operatorzy logistyczni, centra logistyczne, firmy transportowo-spedycyjne.
statystyka