UBEZPIECZENIE NNW

Wpłaty przyjmowane są w pokoju 17 budynek A od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 13.30 Ubezpieczenie obejmuje całodobowo następstwa nieszczęśliwych wypadków, jakie mogą wydarzyć się podczas nauki lub pracy oraz w życiu prywatnym, powstałe w kraju i zagranicą w okresie roku akademickiego, tj. od 1.10.2019 do 30.09.2020 r. Ubezpieczenie to jest konieczne w czasie odbywania praktyk studenckich.
Zapraszamy.

SKŁADKA WYNOSI 36 ZŁ

Uwaga studenci!
DODATKOWE TERMINY PRZYJMOWANIA WPŁATY SKŁADKI UBEZPIECZENIA NNW NA ROK AKADEMICKI 2019/2020
SOBOTA 19.10.2019 26.10.2019 p. 17 budynek A w godzinach od 9.00 do 13.30