SKŁADKI UBEZPIECZENIA NNW

OSTATNI TYDZIEŃ PRZYJMOWANIA OPŁATY SKŁADKI UBEZPIECZENIA NNW NA ROK AKADEMICKI 2019/2020 
 Termin płatności składki do 29.11.2019 Składka wynosi 36 złotych. 
 Wpłaty przyjmowane są w pokoju 17, budynek A od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 13.30. Ubezpieczenie obejmuje całodobowo następstwa nieszczęśliwych wypadków, jakie mogą wydarzyć się podczas nauki lub pracy oraz w życiu prywatnym, powstałe w kraju i zagranicą w okresie roku akademickiego, tj.od1.10.2019 do 30.09.2020 r. Ubezpieczenie to jest konieczne w czasie odbywania praktyk studenckich. Zapraszamy.