ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI Z DNIA 23 MARCA 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

W okresie od dnia 26 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. przedłużone zostaje zawieszenie kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
dodano załącznik

2020.pdf |