Ogłoszenia

E-ZBIORY [2021-05-26] zobacz więcej
INFORMACJA O PROCEDURACH DOTYCZĄCYCH STUDENTÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI [2021-05-25] zobacz więcej
Zarządzenie Rektora w sprawie organizacji kształcenia w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021 w związku z zagrożeniem COVID-19 [2021-02-08] zobacz więcej
UBEZPIECZENIE NNW DLA STUDENTÓW PWSZ W LEGNICY [2021-01-11] zobacz więcej
Procedury mające na celu zapewnienie dostępności Uczelni dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami. [2020-12-15] zobacz więcej
Minimalna średnia ( liczba punktów) dla poszczególnych kierunków dla najlepszych studentów pozwalająca otrzymać stypendium Rektora [2020-10-27] zobacz więcej
Zarządzenie Rektora nr 101/20 z dnia 15 października 2020 r. [2020-10-16] zobacz więcej
WAŻNE INFORMACJE [2020-10-05] zobacz więcej
STYPENDIUM REKTORA [2020-08-28] zobacz więcej
Informujemy, że ważność legitymacji została przedłużona. Legitymacje pozostaną ważne do dnia 29 listopada 2020 r. Nie trzeba ich przedłużać na Uczelni. [2020-06-09] zobacz więcej
Ksero i punkt oprawy prac dyplomowych [2020-05-19] zobacz więcej
Biblioteka - wznowienie działalności [2020-05-06] zobacz więcej
Zarządzenie Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 04 maja 2020 r. w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych [2020-05-05] zobacz więcej
Zarządzenie Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych [2020-04-15] zobacz więcej
W okresie od dnia 18 marca 2020 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie uczelni nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki przez ograniczenie obowiązku świadczenia pracy przez pracowników uczelni na ich terenie, z wyłączeniem przypadków gdy jest to niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania uczelni. [2020-03-31] zobacz więcej
Rozporządzenie Ministra oraz Zarządzenie Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 [2020-03-31] zobacz więcej
STYPENDIA I ZAPOMOGI DLA STUDENTÓW [2020-03-24] zobacz więcej
PRAKTYKI [2020-03-13] zobacz więcej
Komunikat [2020-03-13] zobacz więcej
Ważność legitymacji studenckich [2020-03-13] zobacz więcej
ZARZĄDZENIE REKTORA W SPRAWIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH [2020-03-11] zobacz więcej
Deficyt pkt ECTS na poszczególnych kierunkach [2020-01-15] zobacz więcej
Logowanie do systemu e-dziekanat [2019-10-05] zobacz więcej
NASBI - internetowa wypożyczalnia książek elektronicznych [2019-04-05] zobacz więcej
Informujemy, że w dniu 07 marca 2017 r. Rada Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych podjęła Uchwałę o wygaśnięciu z dniem 30 czerwca 2017 r. kierunku Ekonomia, studia pierwszego stopnia. [2017-03-09] zobacz więcej
Informujemy, że w dniu 07 marca 2017 r. Rada Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych podjęła Uchwałę o wygaśnięciu z dniem 30 września 2017 r. kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia drugiego stopnia. [2017-03-09] zobacz więcej
nr=4