Ogłoszenia

Zarządzenie nr 95/20 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 16 września 2020 r. [2020-09-18] zobacz więcej
KONKURS DLA STUDENTÓW [2020-09-16] zobacz więcej
STYPENDIUM REKTORA [2020-08-28] zobacz więcej
W dniu 12 czerwca (piątek) dziekanat oraz sekretariat Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych będzie nieczynny. [2020-06-09] zobacz więcej
Informujemy, że ważność legitymacji została przedłużona. Legitymacje pozostaną ważne do dnia 29 listopada 2020 r. Nie trzeba ich przedłużać na Uczelni. [2020-06-09] zobacz więcej
Ksero i punkt oprawy prac dyplomowych [2020-05-19] zobacz więcej
Biblioteka - wznowienie działalności [2020-05-06] zobacz więcej
Zarządzenie Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 04 maja 2020 r. w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych [2020-05-05] zobacz więcej
Zarządzenie Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych [2020-04-15] zobacz więcej
W okresie od dnia 18 marca 2020 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie uczelni nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki przez ograniczenie obowiązku świadczenia pracy przez pracowników uczelni na ich terenie, z wyłączeniem przypadków gdy jest to niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania uczelni. [2020-03-31] zobacz więcej
Rozporządzenie Ministra oraz Zarządzenie Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 [2020-03-31] zobacz więcej
STYPENDIA I ZAPOMOGI DLA STUDENTÓW [2020-03-24] zobacz więcej
PRAKTYKI [2020-03-13] zobacz więcej
Komunikat [2020-03-13] zobacz więcej
Ważność legitymacji studenckich [2020-03-13] zobacz więcej
ZARZĄDZENIE REKTORA W SPRAWIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH [2020-03-11] zobacz więcej
Deficyt pkt ECTS na poszczególnych kierunkach [2020-01-15] zobacz więcej
SESJA EGZAMINACYJNA JEST DOSTĘPNA W ZAKŁADCE -> STUDENCI -> SESJA EGZAMINACYJNA [2020-01-15] zobacz więcej
DODATKOWE (OSTATNIE!) SZKOLENIE BHP [2020-01-15] zobacz więcej
WARSZTATY "FUNKCJONOWANIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ NA WYŻSZEJ UCZELNI" [2019-12-02] zobacz więcej
uwaga studenci - Kurs języka japońskiego [2019-10-21] zobacz więcej
Ubezpieczenie NNW [2019-10-08] zobacz więcej
Logowanie do systemu e-dziekanat [2019-10-05] zobacz więcej
BEZPŁATNE ZAJĘCIA Z JĘZYKA JAPOŃSKIEGO [2019-09-30] zobacz więcej
NASBI - internetowa wypożyczalnia książek elektronicznych [2019-04-05] zobacz więcej
konsultacje z psychologiem i pedagogiem - socjoterapeutą [2019-03-26] zobacz więcej
Informujemy, że w dniu 07 marca 2017 r. Rada Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych podjęła Uchwałę o wygaśnięciu z dniem 30 czerwca 2017 r. kierunku Ekonomia, studia pierwszego stopnia. [2017-03-09] zobacz więcej
Informujemy, że w dniu 07 marca 2017 r. Rada Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych podjęła Uchwałę o wygaśnięciu z dniem 30 września 2017 r. kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia drugiego stopnia. [2017-03-09] zobacz więcej
nr=4